5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi

Makalelerin Yayınlanması

“Çevre Kongresi”de sunulan poster ve sözlü bildiri özetleri,  Ulusal Çevre Kongresi Özet Kitabın’da türkçe ve ingilizce olarak yayınlanacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra "Nobel Uluslararası Dergilerinin"  dergilerinde  makale olarak da yayımlanacaktır. 

www.dergipark.gov.tr/jabs

www.dergipark.gov.tr/tabad

www.dergipark.gov.tr/bibad

www.dergipark.gov.tr/molbiotech

Diğer Kongrelerimiz