5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi

Düzenleme Kurulu


Genel Koordinatör 

Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Kongre Başkanı

Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)


Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Güray UYAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Meltem YILMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Doç. Dr. Burcu ERTİT TAŞTAN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Oya SAN KESKİN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ABLAK GÜRBÜZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)Diğer Kongrelerimiz