5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi
5. Ulusal
Çevre
Kongresi
5.Ulusal
Çevre
Kongresi

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet GÖNÜZ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali GÜL(Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper BABA (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

Prof. Dr. Arzu ÇİÇEK (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Belma KOÇER GÜMÜŞEL (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Beril SALMAN AKIN (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilek ERDURAN AVCI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Prof.Dr. Fazıl ÖZEN (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ferruh AYOĞLU(Bülent Ecevit Üniversitesi)

Prof. Dr. Gönül DÖNMEZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. İsmühan POTOĞLU ERKARA (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadriye SORKUN (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Latif KURT(Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa AKTAŞ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuri AZBAR (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman UZUN (Düzce Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür EMİROLU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Özgür KELEŞ (Aksaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar ABACI (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Şahin DÜNDAR (Sakarya üniversitesi)

Prof. Dr. Şule ÇOŞKUN CEVHER (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Tamer ÖZCAN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Tayfun MENLİK (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Uğur SUNLU(Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Ülkü ESER ÜNALDI (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf AYVAZ (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel ERGÜN (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL (Bartın Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayhan GÜRBÜZ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşe KAPLAN (Bülent Ecevit Üniversitesi)

Doç. Dr. Aslı ÖZKÖK (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Engin TUTKUN (Bozok Üniversitesi)

Doç. Dr. Filiz VARDAR (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hikmet KATIRCIOĞLU TÜRK (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Hülya ÖZLER (Sinop Üniversitesi)

Doç. Dr. Meryem SELVİ (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Murat DARÇIN (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi)

Doç. Dr. Onur KOYUNCU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem AKSOY (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Ülküye Dudu GÜL (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Diğer Kongrelerimiz